Stomatologia AN-DENT idzie z duchem czasu. Czasy stabilności i przejrzystości w świecie, w znacznej mierze dającymi się przewidzieć , to już przeszłość. Krajobraz gospodarczy zmienił się fundamentalnie pod wpływem technologii i globalizacji. Obecnie dzięki Internetowi i liberalizacji handlu nasiliła się konkurencja rynku w gospodarce światowej, co doprowadziło do wzrostu oczekiwań naszych Pacjentów.
Tym zadaniom wyszła na przeciw firma „AN-DENT”.

Do podstawowych zadań AN-DENT-u, który realizuje swój Program „Stomatologia przyjazna Pacjentowi” należy :
• Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej.
• Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.
• Organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności.
• Realizacja zagadnień związanych z kontraktem z NFZ w ramach umowy o realizacji świadczeń leczenia stomatologicznego.
• Współdziałanie w razie potrzeby z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
• Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
ORAZ
• profilaktyka stomatologiczna.
• leczenie stomatologiczne (leczenie zachowawcze, leczenie chorób dziąseł i zmian na błonie śluzowej jamy ustnej).
• chirurgia stomatologiczna.
• protetyka.
• specjalizujemy się w stomatologii dziecięcej (stąd bezpłatne wizyty adaptacyjne, na szczególne życzenie zakładamy modne, kolorowe wypełnienia).
• posiadamy kamerę wewnątrzustną.
AN-DENT nieustannie rozwija się materiałowo i sprzętowo, ustawicznie dokształca swoja kadrę, by być atrakcyjnymi dla naszego pacjenta. Uzmysławiamy sobie wraz z personelem, iż jesteśmy pewnego rodzaju sprzedawcami – sprzedawcami usługi oraz, że często jesteśmy postrzegani przez pacjentów jako jej element. Po latach aktywnego funkcjonowania wiemy, iż częścią strategii działania firmy „AN-DENT” musi być skupienie wokół dentysty pacjentów, którzy darzą go sympatią i mu ufają. Najważniejsze myślę, jest jednak to, żeby pacjent uznał kompetencje i profesjonalizm swojego dentysty.
AN-DENT organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
Rejestracja pacjentów w „AN-DENT” poprzez wykwalifikowany personel, odbywa się zarówno osobiście jak i telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Stomatologia przyjazna Pacjentowi :-).

Stomatologia przyjazna Pacjentowi :-).

Zapraszam …
©  lek. stom. Anna Andrzejewska